AHOMEAWAYFROMHOME.NL

A HOME AWAY FROM HOME is een initiatief van het COA in samenwerking met de Rijksbouwmeester.

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst06 Sep

Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten

De vluchtelingencrisis is een complex sociaal- cultureel en logistiek vraagstuk. Het vraagt een sensitiviteit voor het sociaal adaptatievermogen van asielzoekers en de lokale bevolking, en een bereidheid om ruimte te bieden, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken. Wij, een cross-over team van ontwerpers, ontwikkelaars, bouwers, financiers en een erfgoedorganisatie, maken van de nood een deugd door de crisisopvang te koppelen aan de verweven actuele vraagstukken in het landelijk gebied; krimp, leegstand, gebrek aan goedkope huisvesting, herbestemming van erfgoed en vitale sociale verbanden. Ons breed inzetbare concept ‘Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogsten’ biedt een mens-, plek- en toekomstgericht perspectief voor het maken van een ‘nieuw thuis’ voor vluchtelingen en statushouders, maar ook voor starters, studenten, alleenwonenden, zzp’ers en ouderen. Plekken waar ze kunnen wonen, werken, leven en hun talenten, passies en nieuwe initiatieven volop kunnen ontplooien. Tijdelijkheid, pionieren en duurzame innovaties zijn aanjagers voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in meervoud en stimuleren een blauwe / DIY economie waarin bewoners (oude en nieuwe buren), lokale overheden, ondernemers, investeerders, onderwijs- instellingen, organisaties en particuliere grond- en vastgoedeigenaren kunnen participeren.

bron: rizoem.nl
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst12 Nov

Cubestee opnieuw opgebouwd in Ter Apel

Vanaf zaterdag 12 november is bij klooster Ter Apel een bijzondere aanvulling op de lopende tentoonstelling ‘Exodus’ te bewonderen. In deze tentoonstelling wordt de vluchtelingenproblematiek belicht van het perspectief van internationale kunstenaars. Onderdeel van de tentoonstelling is een pop-up expo van de ontwerpprijsvraag A Home away from Home van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
lees verder
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst20 Oct

Op de locatie!

Vannacht zijn alle onderdelen op de truck geladen en in alle vroegte zijn onze harder werkers begonnen met het in elkaar zetten van de kubus op het Stadhuisplein. Het ziet er naar uit dat hij voor het einde van de dag staat!
lees verder
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst20 Oct

Opbouw prototypes op Stadhuisplein

Sinds donderdagochtend vroeg worden de prototypes van Finch, SolarCabin en Nieuwe Buren opgebouwd op het Stadhuisplein in Eindhoven. De teams hebben twee dagen om hun tijdelijke woningen te plaatsen en in te richten. Vanaf zaterdagochtend 11.00 uur zijn alle prototypes open voor bezichtiging.
lees verder
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst19 Oct

In de werkplaats

De onderdelen zijn inmiddels af, morgen vervoeren we alles naar het stadhuisplein en bouwen we ons prototype in 1 dag op! Vrijdag inrichten en dan zijn we zaterdag klaar voor de eerste bezoekers.
lees verder
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst19 Sep

Het prototype in ontwikkeling

Terwijl ons prototype voor de DDW gebouwd wordt in een timmerfabriek ergens in Friesland, kunnen we de maquette als basis voor de uitwerking van de kubussen wel laten zien. Binnenkort de eerste beelden uit de fabriek!
lees verder
Nieuwe buren, nieuwe erven, nieuwe oogst

Van de nood een deugd maken door de huisvesting voor vluchtelingen te koppelen aan actuele lokale vraagstukken in het landelijke gebied.

> projectbeschrijving